Kazetopáskový záznamník dat KZD 1

01 02
 

Při trvalém záznamu bez meziblokových mezer do všech stop

je kapacita kazety 2 x 210 kB

03 04